Laat kinderen spelen!

Vrijwaring

Alle pagina's en verwijzingen (links) worden met zorg samengesteld en onderhouden. Stichting Huttenbouwweek en haar webmasters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de Stichting Huttenbouwweek. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden. Stichting Huttenbouwweek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of gevolgen ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de webpagina's van Stichting Huttenbouwweek. Controleer daarom altijd de aangeboden informatie, ga met overleg te werk en laat veiligheid voorop staan. Stichting Huttenbouwweek behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en/of het Huishoudelijk reglement van Stichting Huttenbouwweek.
De copyrights van de website berusten bij Stichting Huttenbouwweek.